Mission and Vision


Vision(Period Covered 2007-2010)

Maiangat ang antas pangkabuhayan ng barangay lalo na sa pang-agrikultura maging sa edukasyon. Pagbigkisin ang mamamayan tungo sa pagkakaisa para sa ikatatag at ikatatagumpay ng barangay. Paghikayat sa mga kabataan na sila ang pag-asa ng bayan sa pamamagitan ng pagiging aktibo sa gawaing kapaki-pakinabang na ikabubuti ng lahat. Pagbibigay ng tapat at patas na paglilingkod sa bawat isa.


Mission

 

Ang Barangay Dangcol ay may hangarin na maiangat ang antas ng edukasyon at ekonomiya para sa ikauunlad ng barangay. May marubdob at mithiing ipagpatuloy ang pagtataguyod at pagmamalasakit sa kapwa. Matatamo ito sa pamamagitan ng pagkakaisa, pagtutulungan, pakikilahok at mulat ang isipan sa pagbabagong dulot ng hamon ng buhay at higit sa lahat ay may pananalig sa Dakilang Lumikha.