History of Dangcol

          Ang Barangay Dangcol ay namumukod tanging pamayanan sa Balanga na ang kalahating bahagi ay binubuo ng kagubatan at kabundukan.  ang natitirang kalahati naman ay tinuring na “prime agricultural land”. Sa kabuuan, ang Dangcol ay isa sa pinakamalaking Barangay sa Balanga na kung pagtutuunan ng hustong pansin at suporta ay posibleng maging sentro ng turismo at produktong pang-agrikulrura.

          Sa mahabang panahon ay naging suliranin kung bahagi ng Tenejero o Cupang ang Dangcol, naging malaking problema rin kung saan nanggaling ang pangalan nito.

          Si dating Punong Barangay Bayani P. Rosas ay may sariling paliwanag ukol sa pinagmulan ng salitang Dangcol.  Aniya, iyo ay nag-uulat sa dalawang salitang English na “dung” at “knoll”.  Ito, kung isasalin sa tagalong ay nangangahulugan ng “Tumpok na dumi ng hayop”.

         Ayon kay Kapitan Rosas, ang Dangcol ay totoong pakawalan ng mga hayop, gaya ng kabayo, baka, at kalabaw simula pa noong 1900s.  At sa tuwing may napapasyal na taga bayan sa Dangcol, ang una nilang napapansin ay ang tumpok-tumpok ng dumi ng hayop na nagkalat sa paligid.

         Ang bagay na ito ay madaling ipaliwanag dahil mismong si Charles Harry Gouldman, dating Gobernador ng Bataan (1901-1903) ang nagtayo ng unang rantso hanggang noong 1929, kahit may tatlong taon nagbalik sa Amerika si Gouldman.

        Nagkaubos lang ang mga kabayo at baka sa Dangcol at Bani noong panahon ng digmaan, gawa na rin ng matinding pangangailangan ng mga sundalong Amerikano at Pilipino sa pagkain.

        Ngunit kahit nagkaubos ang mga hayop sa may paanan ng bundok ay hindi na nawaglit ang pangalang Dangcol sa isipan ng mga taong nanirahan dito.

        Sa kasalukuyan ay malaki ang kontribusyon ng Dangcol sa pangangailangan ng mga taga-bayan sa pagkain gaya ng niyog, mangga, langka, gulay, at palay man.  May ilang Poultry Farm at piggery sa Dangcol, gaya ng Aquino at Mardo’s Farm; gayundin ang Frank, Molina, at Emily’s Piggery.

        Bahagi na rin ng kaunlaran ng Dangcol ang Rodelyn Builders ng mga Pineda at isang Bible institute na dinarayo pa ng mga taga-ibang bayan.

        Malaki ang kontribusyon ng Dangcol sa kaunlaran ng Lungsod at maaari pa itong madagdagan sa mga darating na panahon.


Subpages (1): [Untitled]